jandarma astsubaylığı (jatek)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU

2008 YILI

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI

BAŞVURU TARİHLERİ                 :   11 ŞUBAT 2008 -29 ŞUBAT 2008

BAŞVURU ADRESİ                       :   ÖSYM SINAV BAŞVURU MERKEZİ YÖNETİCİLİKLERİ

                                                            (Tablo–5’te belirtilmiştir.)

YAZILI SINAV TARİHİ VE SAATİ   :   03 MAYIS  2008 CUMARTESİ SAAT : 09.30

YAZILI SINAV MERKEZLERİ        :   ADANA – ANKARA – ERZURUM – İSTANBUL – İZMİR

SEÇME SINAVLARI MERKEZİ     :   JANDARMA EĞİTİM / OKULLAR K.LIĞI BEYTEPE – ANKARA

SEÇME SINAVI TARİHLERİ         :   21–29 HAZİRAN 2008

 

1.   GENEL KOŞULLAR

 

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar Yazılı Sınav için başvurabilirler.

 

a)      T.C Vatandaşı ve erkek olması,

b)     Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmaması,

c)   Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması,

ç)  Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç alması,

d)   Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamaması,

e)   Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması,

f)    Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almaması,

g)   Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmaması,

ğ)   Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

h)   Düzenlenecek yükleme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermesi,

ı)    Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak, Fiziki Kontrol, Bedeni Yetenek, Mülakat Sınavları ile Kesin Kayıt-Kabul işlemleri sırasında (21 Haziran – 31 Ağustos 2008 tarihleri arası), silah altında olmamak veya askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınacak olmaması,

DİKKAT! Askerliğini yapmakta olan adaylar, bütün sınavları kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi 21 Haziran 2008 tarihinden sonra olanların kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.

i)    Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer alması,

j)    Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

2.   SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

 

a)      Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü askeri hastaneden “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kaydını içeren sağlık kurul raporu almak,

b)     Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde;

(ı)     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olması,

(II)     Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke, kellik bulunmaması,

(III)    Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olması,

(IV)   Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmaması,

(V)    Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmaması,

(VI)   Spina-Bifida rahatsızlığı bulunmaması (Hiçbir klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik bel kemiği ve myelografi olarak saptanan bir tek vertabradaki Spina-Bifida sağlam kabul edilir.)

(VII) Güvercin veya kundura göğüs, düztabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmaması,

(VIII) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmaması, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmaması,

(IX)   Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmaması gerekmektedir.

 

DİKKAT! Türk Silah Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, askeri hastanelerin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

 

3.   YAŞ, BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLE İLGİLİ KOŞULLAR

 

a)      Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretim programını bitiren adaylar için 27 yaşından büyük olmaması (1981 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olanlar),

 

            İki yıl süreli yüksek öğretim programını bitiren adaylar için ise 25 yaşından büyük olmaması (1983 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olanlar),

 

            Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2008 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır.

 

b)      Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla Tablo-1’de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir. ( Ağırlık, çıplak vücut ağırlıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. )

 

4.   ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR

 

      a)   Tablo-2’de belirtilen Üniversite ve Tablo-3’te belirtilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olması veya 21 Haziran 2008 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olması,

 

b)   En az iki yıllık ön lisans programlarından mezun olmak şartıyla birlikte, lise veya dengi okul öğrenimini Tablo-4’te kaynak olarak belirtilen lise ve dengi okullarda yapmış olması,

      c)   Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olması,

 

ç)   Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askeri okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

 

DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriş koşulları, sınavların şekli, uygulanması, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları üzerinde istediği değişikleri yapabilir. Adaylar bu değişiklikler ile kılavuz da yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılır.

         

5.   BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

  Jandarma Astsubay Temel Kursuna başvurular 11 ŞUBAT 2008 – 29 ŞUBAT 2008 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerince oluşturulacak Başvuru merkezleri tarafından, internet aracılığıyla alınacaktır. Başvuru Merkezleri ÖSYM’nin  http://www.osym.gov.tr  internet adresinden veya bu ilanın TABLO–5 ‘inden öğrenilebilir.

 

a.   Giriş koşullarını taşıyan adaylardan sınava katılmak isteyenler, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden Kılavuz ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını 2,00 YTL karşılığında      11 ŞUBAT 2008 – 29 ŞUBAT 2008 tarihleri arasında alacaklardır.

b.   Sınava Katılmak isteyen adaylar, 45,00 YTL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içerisinde Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.

c.   Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadı ile 2008- Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına katılacaklarını söylemeleri gereklidir.

ç.   Sınav ücretini yatıran adaylar, özel kimlik belgesi ve doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine                     29 Şubat 2008 tarihi mesai bitimine kadar yaptıracaklardır.

d.   Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye ve Jandarma Okullar Komutanlığı’na postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.

e.   Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur.

f.    Başvuru Merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da internet ortamında ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır.

 

6.   YAZILI SINAV

 

a.      Başvurusu kabul edilerek 2008- Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilen adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından 03 Mayıs 2008 tarihinde sınavın 1 inci aşaması oluşturan yazılı sınava tabii tutulacaktır,

 

b.      Sınavda önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluşan, Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek Testi, Türkçeyi kullanma ve matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan; Genel Kültür Testi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık bilgisi konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. Testin cevaplanma süresi 120 dakikadır.

 

 

c.      Yazılı Sınavın değerlendirilmesinde her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak her adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden almış oldukları ham puanları hesaplanacaktır. Değerlendirme sırasında testlerden alınan ham puanlar, ayrı ayrı standart puana çevrilecek; Genel Yetenek Testi standart puanının 0,60’ı ile Genel Kültür Testinin standart puanının 0,40’ı toplanarak, toplam test puanı elde edilecektir.

 

ç.   Yazılı Sınav sonuçları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak genel başarı sıralaması konulacak ve değerlendirme sonucunda 2.aşama sınavlarına çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.

 

7.   İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI

 

      Yazılı Sınav için belirlenen baraj puanını aşan adaylar, sınavın 2. aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2.Aşama Sınavlarına çağrılan adaylar Ankara-Beytepe’de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığınca 21–29 Haziran 2008 tarihleri arasında aşağıda yer alan aşamalardan geçeceklerdir:

 

      a.   Belge İnceleme: Adaylardan istenen belgeler incelenecektir. Başvuru ve Giriş koşullarını taşımayan adaylar sınavın ikinci aşamasına alınmayacaktır.

 

      b.   Ön Sağlık Muayenesi: Kurulacak komisyonlar tarafından adayların fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, ön sağlık muayeneleri yapılmakta yetersiz bulunan adaylar sınavın diğer aşamalarına alınmayacaktır.

 

      c.   Bedeni Yetenek Sınavı: Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır.

 

      ç.   Mülakat: Adayın kendisi ile yapılacak görüşmede özgeçmişi ve öğrenim yaşantısına ilişkin sorularla; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. bilgiler komisyonlarca değerlendirilecektir.

 

      d.   Sağlık Raporu Muayeneleri: Mülakatta başarılı olan adaylar asker hastanelerine sağlık muayenesi için sevk edileceklerdir. Adayların sağlık muayeneleri sonucunda “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları zorunludur.

 

8.   BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İHTİYAÇ DUYULACAK KONULARDA BİLGİ ALINABİLECEK ADRES VE TELEFONLAR

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

Adres: ÖSYM Başkanlığı 06835 – ANKARA

Telefon: 0 312 298 8050 (Çok Hatlı Santral)

İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr

 

 

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

 

Adres: Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları

Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/Ankara

Telefon :(0312) 464 51 14 –464 51 15

İnternet Adresi: http://www.jandarma.tsk.mil.tr

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

TABLO- 1

 YAŞ–BOY–KİLO TABLOSU

 Doğum yılı      Yaş       Boy(alt)(CM)       Kilo(alt)(KG)    Kilo(üst)(KG) 

     1991             17               166                        51                      71

     1990             18               167                        52                      72

     

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !